O Centru

Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina je ustanova koju je osnovala Vlada Crne Gore (sl. list RCG br. 38/1, 27/07 od 17.05.2009 g) sa ciljem unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture i afirmacije multikulturalizma kao jedne od temeljnih vrijednosti savremene Crne Gore.

Pomenute ciljeve Centar postiže razvojno-istraživačkom djelatnošću proučavajući kulturu manjinskih naroda, njenu osobenost, vrijednost i značaj, zatim, stvarajući dokumentacionu bazu iz svih oblasti života, kulture i umjetnosti vezane za manjine Crne Gore.

Promovisanje, podsticanje, čuvanje i razvoj kulture manjina Centar realizuje organizovanjem raznih manifestacija, okruglih stolova, radionica, prezentacija.

Svoje programske aktivnosti Centar je podjelio u kratkoročne i dugoročne. U kratkoročne ubrajamo identifikaciju, afirmaciju, integraciju i očuvanje kulture manjina.

Dugoročno ova ustanova treba da postane mjesto potpune sinteze svih kultura manjina, kako onih vezanih za tradiciju tako i savremenih umjetničkih vrijednosti.

U Centru trenutno rade tri uposlena: direktor, poslovni sekretar i organizator programa.