Iz štampe je izašao novi broj časopisa za kulturu, književnost i nauku „Kod“, u izdanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Ovo je 11 po redu broj koji je u prvom djelu posvećen preminulom slikaru Đeljošu Đokaju (Gjelosh Gjokaj 1933-2016 ) a KOD objavljuje tekstove autora koji su pisali o njemu:  Olga Perović, Suzana Varvarica Kuka – Fenomenologjia artistike, Mladen Lompar – Od vizuelizovane fabule do asocijativnog iskaza, Mehmet Kraja – Tragjizmi lirik, Zuvdija Hodžić – Život kao slike – slike kao život.

U rubrici književnost su tektovi i poezija: Frana Alfirevića, Zuvdija Hoxhiq , Ruždije Rusa Sejdovića, Kemala Musića , Zorka  Popovića , Mimoze Redževelaj,  Antona Gojçaj i Šejle Hot. Takođe, i rubrike baština, hronika i književna kritika obiluju zanimljivim tekstovima: Lovorka Čoralić – Zadarski kapetan XVII stoljeća – Ulcinjanin, Dominik Katić, Hasnija  Muratagić  Tuna –  Novo čitanje starih pisama, Zuvdija Hodžić – Išao sam dugim drumovima , In memoriam  Hilmija Ćatović (1933 – 2017), Zuvdiji Hodžiću nagrada  „Miroslavljevo jevanđelje“ Senada Đešević – Duhovno blago, Lena Stefanović Rut –Alhemnijski spoj riječi.  Likovni  prilozi su djela  slikara Ismeta Hadžića, izdavač je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Komentari su onemogućeni