Analitička kartica 17.01.-22.01.2023

POTVRDA – kojom se potvrdjuje da u periodu od 17.01.-22.01.2023 nije bilo transkacija sa žiro računa Centra

Analitička kartica 23.01-29.01.2023

POTVRDA – kojom se potvrđuje da u periodu 23.01.-29.01.2023 nije bilo transakcija sa žiro računa Centra

Analitička kartica 30.01.-05.02.2023

POTVRDA -kojom se potvrđuje da u periodu 30.01.-05.02.2023 nije bilo transakcija sa žiro računa Centra

Analitička kartica 06.02.-12.02.2023

POTVRDA kojom se potvrđuje da u periodu od 06.02-12.02.2023 nije bilo transaktransakcija sa žiro računa Centra

Analitička kartica 13.02.-19.02.2023

Potvrda

Analitička kartica 20.02.-26.02.2023

Izvod broj 1 20.02.2023

Izvod broj 2 – 21.02.2023.

Izvod broj 3 – 23.02.2023.

Izvod broj 4 – 24.02.2023.

Analiticka kartica 27.02.-05.03.2023

Izvod broj 5 – 28.02.2023

Izvod broj 6 – 01.03.2023

Izvod broj 7 – 02.03.2023

Izvod broj 8 – 03.03.2023

Analitička kartica 06.03.-12.03.2023

Izvod broj 9 – 06.03.2023

Izvod broj 10 – 10.03.2023

Analitička kartica 13.03-19.03.2023

Izvod broj 11 – 15.03.2023

Izvod broj 12 -16.03.2023

Analitička kartica 20.03.2023-26.03.2023

izvod broj 13 24.03.2023

Analitička kartica 27.03.-02.04.2023

Izvod 14 – 29.03.2023

Izvod 15 – 30.03.2023

Izvod 16 – 01.04.2023

Analitička kartica 03.04.-09.04.2023

izvod 17 – 04.04.2023

izvod 18 – 05.04.2023

Analitička kartica 10.04.- 16.04.2023

izvod 19 – 10.04.2023

izvod 20 – 11.04.2023

Analitička kartica 17.04.- 23.04.202

Izvod 21 – 18.04.2023

Izvod 22 – 19.04.2023

Analitička kartica 24.04-30.04.2023

Izvod 23 – 28.04.2023

Analitička kartica 01.05.-07.05.2023

izvod 24 – 01.05.2023

Izvod 25 – 03.05.2023

Izvod 26 – 05.05.2023

Analitička kartica 08.05.-14.05.2023

Izvod 27 – 09.05.2023

Izvod 28 – 10.05.2023

Izvod 29 – 12.05.2023

Analitička kartica 15.05.-21.05.2023

Izvod 30 – 16.05.2023

Analitička kartica 22.05- 28.05.2023

Izvod 31 24.05.2023

Izvod 32 25.05.2023

Analitička kartica 29.05.-04.06.2023

Izvod 33  31.05.2023

Izvod 34  01.06.2023

Analitička kartica  5.06.-11.06.2023

Izvod 35 – 05.06.2023

Izvod 36 – 09.06.2023

Analitička kartica 12.06. – 18.06.2023

Izvod 37 12.06.2023

Izvod 38 16.06.2023

Analitička kartica 19.06.-25.06.2023

Izvod 39 21.06.2023

Analitička kartica 26.06.-02.07.2023

Izvod 40 27.06.2023

Izvod 41 01.07.2023

Analiticka kartica 03.07.-09.07.2023

Izvod 42 03.07.2023

Izvod 43 05.07.2023

Izvod 44 06.07.2023

Analitička kartica 110.07-1107.2023

Izvod 45 10.07.2023