Novi broj časopisa KOD otvara rubrika Književnost  koja prezentuje tekstove i pjesme: Zuvdija Hodžić Književni hramovi Ismaila Kadarea ; Faiz Softić Braća; |Mimoza Redžvelaj Pjesme ;Tijana Rakočević Pjesme ;Braho Adrović Pjesme; Shpresa Kapisyzmi Rama. Slijedi rubrika Eseji u  kojoj se nalaze : Maja Grgurović Smisao u besmislu u Bulatovićevom romanu Crveni petao leti prema nebu; Pavle Goranović Diptih rastrojstva Mladena Lompara; Rajko Đurić Romi u evropskoj knjiženosti; Dragana Kujović Pjesnik otpora, izbjegličke patnje i savjesti. Baština donosi dva teksta: Hajrulah Kolići Šejh Tahir ponos Krajine;  Evans Drišti O poeziji Tahira Kanaćija. Rubriku kritike koja je u ovom broju najsadržajnija čine sledeći tekstovi I autori:  Gëzim Puka ”Sivjet nuk ra dëborë” një tregim me natyrë poetike;  Draško Došljak Zbornik o djelu: Zuvdije Hodžića; Hasnija Muratagić-Tuna Nova zbirka pjesama;Seada Redžepagića ; Dževad Laloši Roman posebne narativnosti; Senada Đešević „Linija života” Rasima Raleta Gutića ; Filip Došljak Zapis o slikaru Zećiru Luboderu . Likovni  prilozi: Slobodan Bobo Slovinić a grafička obrada Adela Zejnilović. Glavni i odgovorni urednik Zuvdija Hodžić a odgovorni urednik dr Derviš Selhanović.

Komentari su onemogućeni