Direktor Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder učestvovao je u programskim aktivnostima Festivala 13. Dani bošnjačke kulture u Luksemburgu, koji su održani od 23. do 25. novembra 2023. godine u Centru za kulturu u Rumelanžu u organizaciji Zavičajnog kluba „Bihor“.

U okviru tematskog segmenta Festivala pod nazivom „Saradnja dijaspore i Crne Gore – kultura kao most i šansa boljem upoznavanju“ Luboder je ukazao na programske odrednice Ustanove koje znače saradnju i posvećenost dijaspori, kao i na institucionalne mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja u organizovanju programa u zemljama u kojima žive i rade ljudi sa naših prostora. Podsjetio je na realizovane programske  aktivnosti Centra  koji su posvećeni dijaspori poput programa u okviru manifestacije “Svi smo mi Crna Gora – bogatstvo raeličitosti“ u Frankfurtu i Hamu, kao i na Večeri multikulturalnosti Crne Gore u Prištini i Skoplju.

O saradnji dijaspore i Crne Gore govorio je i vršilac dužnosti direktora Direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Dejan Vuković.

Ocjenjući da su Dani bošnjačke kulture u Luksemburgu rijetaka manifestacija sa etničkim predznakom koja u najboljoj mjeri baštini multikulturalizam i interkulturalna preplitanja i posvećenost domovini Crnoj Gori, Luboder je predložio modalitete buduće saradnje koji će značiti uključivanje državnih i opštinskih institucija s ciljem jačanja organizacione sinergije. „Zavičajni klub „Bihor“ predstavlja paradigmu programskog djelovanja i održavanja zavičajnih veza sa Crnom Gorom, te stoga zaslužuje pojačanu pažnju i poštovanje od strane Države i njenih institucija“, istako je Luboder.

U okviru promocije zbirke priča Saladina Dina Burdžovića „Memoari Jusufa Besimovića“, čiji je izdavač Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, Luboder je predstavio bogatu izdavačku djelatnost i druge programske aktivnosti Ustanove.

U programu Festivala 13. Dani bošnjačke kulture u Luksemburgu učestvovali su: Branka Bogavac, prof.dr Draško Došljak, prof. dr Izet Šabotić, Mirsad Rastoder,Saladin Dino Burdžovoć, Rebeka Čilović, Đorđe Šćepović, Mustafa Balje, Nico Helminger, Karla Lukareli, Faiz Softić, Dejan Vuković, Ado Softić, Salko Luboder, glumice Naradnog pozorišta BiH Emina Minka Muftić i Belma Salkunić, Folklirni ansambl Zavičajnog kluba „Bihor“, kao i predstavnici domaćina – predsjednik Zavičajnog kluba „Bihor“ Hamdija Rastoder, predsjednik Opštine Rumelanž Henri Hajne, Esko Halilović, Remzija Hajdarpašić i Ruždo Kočan.

Komentari su onemogućeni