Salko Luboder  rođen je 23. januara 1961. godine u Rožajama. Završio je Interdisciplinarne studije novanarstva na Univerzitetu “Kiril i Metodij” u Skoplju i stekao zvanje diplomirani novinar.

Bio je novinar “Pobjede”, saradnik Radija Crne Gore, beogradskog “Blica” i još jednog broja glasila u regionu. Pored ostalog, bio je poslanik u Skupštini Crne Gore i direktor Centra za kulturu u Rožajama. U periodu od 2. februara 2017. do 23. aprila 2020. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade, nakon čega ga je Vlada imenovala za direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.
Bavi se publistikom i umjetničkom kritikom. Koautor je dvije knjige (“Zločin i odmetništvo Bajrama Hodžića” i “Jagluk sa nebeske sohe”), priredio je knjigu o stvaralaštvu Zaima Azemovića “U vidokrugu humanizma”, autor je priča koje su objavljene u časopisima u Crnoj Gori i regionu, tekstova za dokumentarne filmove, kataloge likovnog stvaralaštva, recenzija i prikaza knjiga.

Bio je direktor Međunarodnog festivala dječje pjesme “Zlatna pahulja”.Utemeljivač je  kulturno-turističke  manifestacije “Dani gljiva i ljekovitog bilja”, koja je nagrađena priznanjem “Crnogorski oskar”. Uređivao je časopis Rožajski zbornik.

Dobitnik je najvećeg priznanja Opštine Rožaje u oblasti kulture Nagrade “30.septembar”.