Direktor Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder uručio je danas više od dvadeset naslova knjiga u izdanju ove ustanove i preko deset brojeva časopisa za kulturu, nauku i društvena pitanja „Kod“ Narodnoj biblioteci Centra za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ u Bijelom Polju.

Direktor bjelopoljskog Centra za kulturu Milko Kovačević, primajući donaciju, naglasio je da se i na ovaj način afirmiše duh dobre saradnje i partnerskog odnosa dvije institucije.
Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina kroz svoj ukupan rad, a posebno izdavačku djelatnost, kao glavnu orjentaciju rada i djelovanja, u kontinuitetu podstiče očuvanje i razvoj kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i afirmiše duh tolerancije, međukulturalnog dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja.

Komentari su onemogućeni