Izašla je prva knjiga iz započete Edicije „Mostovi -„Bihorci“ Ćamila Sijarića ,koju  je izdao Centar  kao suizdavač sa Javnom Ustanovom Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“. Cilj ove saradnje je da zajednički kroz međusobnu saradnju doprinesu obogaćivanju izdavačke produkcije u Crnoj Gori, kao i afirmaciji multikulturnih, odnosno vrijednosti manjinskih naroda u Crnoj Gori. U ediciji će biti predstavljeni pisci manjinskih naroda Crne Gore. Urednici knjige su: Dr Derviš Selhanović i Bogić Rakočević, lektura i korekturea Jelena Trebješanin, grafičko oblikovanje Adela Zejnilović. Tiraž 500.

Komentari su onemogućeni