U cilju unapređenja rada i funkcionisanja ustanove koja se bavi unapređenjem kulture manjinskih naroda i afirmacijom multikulturalizma Fatmir Đeka, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore, sa šeficom Kabineta Sanjom Žugić, danas je posjetio JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Direktor JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder predstavio je kljućne programske aktivnosti ustanove koje su realizovane proteklih sedmica i mjeseci i planove za naredni period. Pozivajući sa na ocjene relevantnih subjekata, Luboder je kazao da je riječ je o zavidnoj i vrijednoj programskoj produkciji koja u posljednje vrijeme s punim pravom skreće pažnju kulturne i umjetničke javnosti u Crnoj Gori i regionu. Ukazao je i na aktuelne administrativne i tehničke probleme koji predstavljuju ograničavajuće okolnosti u radu i realizaciji programskih aktivnosti.

Uvjeravajući se u skromnost prostornih, materijalnih i tehničkih uslova u kojima radi Centar, ministar Đeka je iskazao razumijevanje i spremnost Ministarsva za ljudska i manjinska prava da pomogne u prevazilaženju teškoća s ciljem stvaranja boljih uslova za efikasniji rad. U tom kontekstu ocijenjeno je da je odnos prema Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore svojevrsni pokazatelj ukupnog odnosa prema manjinskim narodima u našoj državi.

Ministar Đeka je iskazao punu otvorenost i spremnost na saradnju i kada je u pitanju podrška resornog ministarstva u realizaciji važnih programskih aktivnosti od značaja za unapređenje kulture manjinskih naroda i podizanja nivoa društvene kohezije crnogorskog društva, što se može postići dodatnom afirmacijom multikulturalizma i prožimajućih kulturnih vrijednosti. U tom smislu prepoznata je mogućnost zajedničkog djelovanja na iznalaženju inovativnih modela i formi u praktikovanju i afirmaciji multikulturalizma.
Crna Gora kao država se ponosi odnosom prema manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama, stoga je potreban dodatni stepen pažnje prema institucijama koje se bave unapređenjem njihovih prava, naglašeno je tokom sastanka ministra Đeke sa predstavnicima Centra.

Komentari su onemogućeni