cekum crna gora

Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore (u daljem tekstu Centar) je ustanova koju je osnovala Vlada Crne Gore (sl. list RCG br. 38/1, 27/07 od 17.05.2007. g) s ciljem unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture i afirmacije multikulturalizma kao jedne od temeljnih vrijednosti savremene Crne Gore.

Centar je počeo s radom krajem 2009. godine.

Centar više od deset godina, kroz različite forme, ustrajava na afirmiciji i podsticanju vrijednosti kulture manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica, multitikulturalosti, tolerancije i koogzistencije različitosti.

Osnovne djelatnosti Centra su:

  • Očuvanje, razvoj i prezentovanje kulture pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i afirmacija multikulturalizma
  • Produkcija i distribucija programa, organizovanje manifestacija iz oblasti kulture i različitih oblasti umjetnosti – likovni, muzički, pozorišni, književni i drugi programski sadržaji koji se odnose na pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori
  • Organizivanje tribina, okruglih stolova, predavanja i promocija čije su teme i sadržaji od interesa za očuvanje i razvoj kulture pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
  • Izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija koje se odnose na pripadnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica
  • Saradnja s institucijama kulture na nacionalnom i lokalnom nivou s ciljem obagaćivanja programskih sadržaja i ostvarivanja ciljeva i zadataka Centra
  • Saradnja s državnim organima, udruženjima i organizacijama civilnog sektora u cilju međunarodne saradnje s posebnim akcentom na pripadnike dijaspore porijeklom iz Crne Gore

Kultura manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica je središna programska preokupacija Centra. Rad i djelovanje ove ustanove, međutim, dobija puni smisao kada se cjelokupna kulturna baština Crne Gore integriše u jedinstvenu cjelinu, prezentuje i doživi kao raskošno duhovno i materijalno bogastvo svih koji žive u Crnoj Gori, čemu Centar daje prepoznatljiv doprinos.

Kultura artikulisana kroz takav model programskog djelovanja Centra odraz je građanske kohezije crnogorskog društva i ogledalo multikultiralnosti Crne Gore. Ono što posebno služi na ponos jeste duga i bogata tradicija skladnih međunacionalnih i međuvjerskih odnosa u Crnoj Gori.

Podsjetimo, tradicija dobrih međunacionalnih i međuvjerskih odnosa seže u epohu nakon Berlinskog kongresa, u vrijeme donošenja Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine. Dok nijedna država u okruženju to nije učinila, niti razmišljala o tome, Crna Gora je institucionalizovala odnose s vjerskim zajednicama i uspostavila mehanizme državne zaštite manjinskih naroda. To je praktično značilo da su sve vjere u Crnoj Gori zvanično priznate i njihov rad i djelovanje dovedeno pod okrilje države. Ta činjenica predstavlja osnov na kojem se razvija koncept multukulturalizma u Crnoj Gori i njenog građanskog uređenja. Na takvim polaznim vrijednostima zasniva se rad, funkcionisanje i aktitvnost Centra, koji se prepoznaje kao hram crnogorske multikulturalnosti.

Koncipiran na ovakav način, Centar predstavlja jedinstvenu ustanovu ovakve vrste u regionu i šire, i izraz je stateškog opredjeljenja države Crne Gore da u sami vrh svojih politika i djelovanja ima očuvanje i unapređenje multietničkog i multivjerskog sklada.