U izdanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore izašao je 18. broj časopisa za kulturu, književnost i nauku „KOD”.

Povodom 85.godišnjice rođenja novi broj časopisa posvećen je književniku Zaimu Azemoviću – u rubrici Portreti o njemu pišu: akademik Jašar Redžepagić, Rasim Muminović, Husein Bašić, Alija Džogović, mr Fatima Pelesić – Muminović, mr Ljubiša Rajković Koželjac i prof. dr Redžep Škrijelj. Čitaocima su predstavljeni i fragmenti prikaza poezije i proze, kao i bio-bibliografija Zaima Azemovića.

U rubrici Književnost su tekstovi i poetski prilozi Ibrahima Hadzića, Miraša Martinovića, Ruždije Rusa Sejdovića, Maje Grgurović, Envera Muratovića, Kemala Musića i Dijane Tiganj.
Poeziju Baškima (Bashkim) Golemija čitaoci mogu naći u rubrici Bez granica.
U rubrici Baština su tektovi “Turski defteri i lična imena prof. dr Draška Došljaka i “Lumun bokeškog života” Maje Grgurović.

Rubriku Eseji popunjava tekst Snaga napisane rijči (Fuqia e fjalës së shkruar) Nikole Berišaja (Nikollë Berishaj).

Za rubriku Kritika pišu Salko Luboder – “Praparadigma multikulturalnosti”, tekst o knjizi Veselina Konjevića koja govori o predanju o Ahmetu i Pavi, Filip Došljak piše o slikaru Ibrahimu Kurpejoviću, a Pavle Goranović o slikarskom umijeću Zuvdije Hodžića.
U ovom broju časopisa zastupljeni su likovni prilozi akademskog slikara Edina Kaplanija.

Glavni urednik časopisa „KOD” je Zuvdija Hodžić, odgovorni urednik Salko Luboder, sekretar Redakcije Izedina Adžović Škrijelj. Grafičko oblikovanje potpisuje Adela Zejnilović.

Komentari su onemogućeni