U izdanju Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore objavljen je Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika čija je autorka dr Hedina Tahirović-Sijerčić.

Riječ je o pionirskom projektu kod nas budući da je prvi koji je pisan dijalektom kojim se služe  Romi u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini, odnosno  usklađen je sa potrebama govornika romskog jezika u ovim državama.

Izdavanje Rječnika romsko – crnogorskog i crnogorsko – romskog jezika predstavlja krunu programske posvećenosti Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore kulturi, duhovnosti i idnentitetu romske zajednice u Crnoj Gori. Rječnik će biti nezaobilazno pomagalo u učenju romskog jezika, proučavanju, prezentovanju i očuvanju kulture i identiteta Roma u Crnoj Gori. Imaće i funkciju pouzdanog štita od asimilacije i gubljenja identitetskih prepoznatljivosti.

Izdavanjem Rječnika Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, kao državna ustanova kulture, daje konkretan i vrijedan doprinos realizaciji obaveza Crne Gore kao potpisnice Povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Savjeta Evrope.

Rječnik sadrži oko deset hiljada odrednica, ilustrovanih rečenicama ili kratkim primjerima. Doprinijeće intenzivnijem, sadržajnijem  i djelotvornijem uključivanju Roma u društvene tokove crnogorskog društva. Biće pogodan za korišćenje u osnovnom, srednjem i visokoškolskom obrazovanju, kako kada se radi o pripadnicima romske zajednice, tako i kada je riječ o drugim zainteresovanim. Izdavanje Rječnika dobija na značaju najavom obrazovnih vlasti o uvođenju romskog jezika u školski sistem Crne Gore.

Rječnik je objavljen u luksuznom izdanju na oko četiri stotine stranica.

Recenzenti Rječnika su dr Marija Aleksandrović, prof. dr Igor Lakić i dr Vesna Delić.

Komentari su onemogućeni