Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina, povodom Svjetskog dana romskog jezika 5.novembra 2019. Organizovali su  Regionalnu konferenciju ,,Romski jezik u obrazovanju”.

Na konferenciji je prezentovan program za uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem Crne Gore, dok su iskustva svojih država prezentovali predstavnici iz zemalja regiona: Dr Jožek Horvat, Prof.dr. Ljatif Demir, Dalibor Nakić, Dervo Sejdić, Indira Jašari, Emiliano Aliu i Elvis Mehmeti,

Obrazovanje pripadnika romske populacije predstavlja najvažni korak u procesu njihove potpune uključenosti u sve društvene tokove, kazao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehemed Zenka na Regionalnoj konferenciji ,,Romski jezik u obrazovanju“, održanoj u Podogrici.

„Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica premda su Romi narod sa skromnim nasleđem. Rječnik predstavlja osnovu za standardizaciju romskog jezika i pomoćiće razvoju kulture i identiteta romske nacionalne zajednice u Crnoj Gori“, rekao je Zenka.

 

„Jezik je odlika svake manjine i pomaže u očuvanju njenog identiteta, kulture i tradicije“, istakao je šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav.

On je kazao da je Crna Gora ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, kao i evropsku konvenciju za zaštitu i promociju jezika koje koriste tradicionalne manjine, uključujući i Rome.

Prema riječima Orava, u oblasti inkluzije Roma u crnogorskom društvu mnogo je urađeno, posebno kada je riječ o obrazovanju. Međutim, treba biti oprezan da integracija ne uključuje asimilaciju, te da je očuvanje i promovisanje jezika zajednice važan element u ostvarivanju tog cilja.

Komentari su onemogućeni