U organizaciji JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore sinoć je u Podgorici u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović” održana tribina Interkulturalna obzorja tokom koje je bilo riječi o multikulturalnom angažmanu književnika i publiciste Andreja Nikolaidisa.

Tribina je formatizovana u vidu razgovora koji je sa Nikolaidisom vodio Aleksandar Bečanović, pjesnik, književni kritičar i prevodilac.

Moderatorka je bila Vesna Šoškić koja je čitala Nikolaidisove odabrane tekstove.

Aleksandar Bečanović je istakao da  tema multikulturalizma u slučaju Nikolaidisa ima dvostruku dimenziju, Jedna je vezana za njegov kolumnistički rad, angažman u sferi kulture i politike. Bečanović je, međutim,  sinoć instistirao na drugoj dimenziji koja je po njegvovom mišljenju važnija zato što je tema multikulturalnosti, odnosno inerkulturalnosti sjajan dio Andrejevog fikcionalnog, odnosno romaneskog teksta. Svjesni smo, kazao je Bečanović, da je njegov kolumnistički rad aktuelniji, jer koliko god je prisutan u javnosti, njegov književni rad je nekako po strain, što je potpuno pogrešno budući da se radi o jednom od naših najboljih pisaca. “Ako nijesmo u stanju da ga u ovom trenutku analitički posmatramo onda gubimo mogućnost da u konkretnom vremenu pratimo razvijanje jednog opusa koji će nesumnjivo biti jedan ektremno važan dio crnogorske književne  dijahronije”, istakao je Bečanović.

Govoreći o fenomenu tolerancije Andrej Nikolaidis je kazao: “Moj problem sa zapadnim, odnosno evropskim konceptom tolerancije je očito u tome da tu, zapravo,  uopšte nema tolerancije. Kada  definišete da ćete biti tolerantni prema nekome, vi uspostavljate granicu koja ne može biti pređena, iako možete biti uljudni i prihvatiti one druge. U slučaju Evrope to bi bili muslimani. Takvu toleranciju svakog časa možete pretvoriti u nešto drugo. Ono što volite, što osjećate kao svoje, to ne tolerišete, to je prosto vaše – e to je ideal multikulturalnosti, a ne mnoštvo odvojenih skupina koje tolerišu jedna drugu. Multikulturalnost je zajednica ljudi koja ne osjeća ni etničku, ni vjersku, ni bilo kakvu drugu distancu prema drugima”.

Komentari su onemogućeni