Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder i predsjednik  Saveza stvaralaca Albanaca u Crnoj Gori prim. dr Gani Karamanaga potpisali su Sporazum o saradnji između dvije organizacije.

Saradnja će se, u zavisnosti od potreba i mogućnosti potpisnica ovog sporazuma, odvijati u oblasti realizacije različitih kulturno umjetničkih i naučnih sadržaja – izdavaštvo, promocije knjiga, seminari, tematske konferencije, radionice, različiti formati sastanaka sa ciljem promocije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Albanaca u Crnoj Gori.

Sporazum se zaključuje u svrhu očuvanja, razvoja i prezentovanja kulture pripadnika albanske zajednice u Crnoj Gori, kao i boljeg razumijevanja i komunikacije između različitih kultura, podsticanja i afirmacije interkulturalizma, kao i kontinuiranog rada na smanjivanju jezičkih barijera.

Komentari su onemogućeni