Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder i predsjednica Opštine Gusinje Anela Čekić potpisali su danas u Podgorici  Sporazum o saradnji.

Sporazumom se definiše međusobna podrška na produkciji i organizaciji programa koji promovišu kulture manjinskih naroda i afirmiše multikulturalizam, kao i razvijanje i jačanje saradnje sa dijasporom na planu kulture i umjetnosti, programska saradnja sa institucijama i subjektima kulture u opštini Gusinje, a sve sa ciljem još snažnijeg podsticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u Gusinju.

Saradnja i zadati ciljevi će se ostvarivati posredstvom organizovanja različitih kulturnih, obrazovnih i umjetničkih aktivnosti, kako u kooperaciji sa Opštinom Gusinje, tako i uz podršku institucija kulture ove opštine.

Predsjednici Aneli Čekić i direktorici Centra za kulturu Gusinje Lejli Balić uručeni su primjerci reprezentativnog izdanja Lekskona slikara maninskih naroda “Saga svjetlosti”.

Komentari su onemogućeni