U organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i Centra za kulturu Gusinje, 4. avgusta 2021. godine, sa početkom 20:30 časova, u gusinjskom Centru za kulturu, biće organizovana promocija Leksikona slikara manjinskih naroda Crne Gore „Saga svjetlosti“.
Govoriće mr Selma Đečević, teoretičarka umjetnosti i likovna umjetnica, prof.dr Draško Došljak i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvojn kulture manjina Crne Gore.


Organizovanje promocije Leksikona slikara manjinskih naroda Crne Gore „Saga svjetlosti“ jedan je od događaja koji predstavlja realizaciju nedavno potpisanog Sporazuma o saradnji između Centra za očuvanje i razvoj kulture manajina Crne Gore i Opštine Gusinje.

Komentari su onemogućeni