U organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, uz tehničku podršku Centra za kuturu Ulcinj, 27. maja 2021. godine (četvrtak), sa početkom u 20 časova u  Galeriji Centra za kulturu Ulcinj, održaće se promocija Leksikona slikara manjinskih naroda Crne Gore pod nazivom “Saga svjetlosti”.

Govoriće mr Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka savremene umjetnosti, Vahida Hasanaga Nimanbegu, likovna umjetnica i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.  Leksikon prezentuje opus 54 umjetnika manjinskih naroda koji stvaraju ili su stvarali u Crnoj Gori.

Izdavanjem Leksikona stavlja se više svijetla na ulogu i doprinos slikara manjinskih naroda ukupnom crnogorskom likovnom i umjetničkom stvaralaštvu i kroz ovakvu formu naglašava bogatstvo i raznovrsnost umjetničkog izraza, koji se staču u jedinstven kulturni potencijal Crne Gore.

Riječ izdavača i uvodni tekst pored našeg dati su na albanskom i engleskom jeziku.

Izdavač Leksikona je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Promocija će se održati uz poštovanje epidemiološkoh mjera.

Komentari su onemogućeni