Gzim Hajdinaga,direktor Centara za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore boravio je  u radnoj posjeti Opštini Ulcinj. Tokom posjete Ulcinju direktor Hajdinaga je razgovarao sa predsjednikom Opštine Ulcinj Genci Nimnabegu, predsjednikom Albanskog nacionalnog savjeta Faik Nikom i direktoricom Centra za kulturu Adrijanom Hodža . Sastanku sa predsjednikom i predstavnicima lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o zajedničkim aktivnostima Centra i Opštine na unapređenju aktivnost iz oblasti kulture, su prisustvovali i samostalni stručni saradnici Anton Nikaj i Izedina Adžović Škrijelj.

Hajdinaga je istakao da je cilj da Centar u saradnji sa lokalnim upravama i institucijama radi na promociji i zaštiti manjinskih prava, podsticanju razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda, njihovih specifičnosti i osobenosti i afirmaciji multikulturalizma. Takođe, predstavio je ključne programske aktivnosti ustanove i planove za naredni period. Tokom prethodnog mjeseca direktor Hajdinaga obavio je posjete nacionalnim savjetima Muslimana, Roma, Hrvata i Bošnjaka u Crnoj Gori, a tokom jučerašnje posjete Ulcinju razgovarao je sa Faik Nikom, predsjednikom Nacionalnog savjet Albanaca Crne Gore.

On je naglasio da se u Centru sa jednakom pažnjom i senzibilitetom odnose prema svim narodima koji žive na prostoru Crne Gore i čine njegov autohtoni kulturni mozaik. Značajno mjesto među njima pripada i albanskom etničkom korpusu. Hajdinaga je ovom prilikom sagovornicima prenio poruke koje je dobio tokom posjete i razgovora sa ministrima kulture i predstavnicima država regiona, između ostalih Kosova i Hrvtske koji su izrazili spremnost, obećali podršku da će i finansijski podržati neke projekte iz oblasti kulture koji su od značaja za Albance i Hrvate u Crnoj Gori.

Sagovorci su se saglasili da je važno kreirati programe koji doprinose jačanju kulturnog identiteta, što je jedan od zajedničkih ciljeva u razvoju kulturnih politika i organizovanje manifestacija koje pospešuju unapređenje i očuvanje kulturnog nasleđa manjinskih naroda u Crnoj Gori a takođe i podsticanju suživota i tolerancije što je vjekovna tradicija Ulcinja. Dogovoreno je da će neki od programa biti organizovani i posebno posvećeni našim iseljenicima koji dolaze iz dijaspore.

Komentari su onemogućeni