JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore organizuje tribinu pod nazivom Interkulturalna obzorja.

Govoriće:

Hafiz Sulejman Bugari, teolog

Ljudmila Popović, doktor komparativne književnosti i humanističkih nauka

Moderatorka programa  je Vesna Šoškić.

Tribina će se održati 23. septembra 2022. godine (petak) u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović“ u Podgorici sa početkom u 19 časova.

Ovo je četvrta u nizu  tribina pod nazivom Interkulturalna obzorja. Nastojanje je organizatora da se afirmišu plodovi rada i pregalaštva istaknutih pojedinaca i kolektivnih subjekata na planu afirmacije multikulturalizma, interkulturalne razmjene i prožimajućih kulturnih, umjetničkih i društvenih vrijednosti.

Cilj je bolje međusobno poznavanje različitih kulturnih identiteta, snaženje svijesti o potrebi prihvatanja različitog i drugačijeg, u isto vrjeme zajedničkog, širenje vidokruga tolerancije i razumijevanja, s konačnim ishodištem u podizanju nivoa društvene kohezije crnogorskog društva.

Sulejman Bugari rođen je 5. oktobra 1966. godine u Orahovcu, kod Prizrena. Srednju školu, Medresu, završio je u Sarajevu. Sa treće godine Teološkog fakulteta u Sarajevu odlazi u Medinu, na Univerzitet islamskih nauka, gdje 1998. godine, diplomira na Odsjeku Kur’an i tefsir. Magistrirao je 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na oblasti socijalni rad.

Od septembra 2016. godine živi i radi u Crnoj Gori. Do sada je objavio pet knjiga – zbirku više od pedeset hutbi – pod naslovom “Vratimo se Gospodaru” (objavljena i na engleskom i njemačkom jeziku), zbirku medijskih nastupa – pod naslovom “Mi smo jedan drugome najbolji poklon”, zbirku predavanja – pod naslovom “Dersovi i druženja” (objavljena i na njemačkom jeziku), istraživački rad pod naslovom “Liječenje ovisnika o drogama u terapijskim zajednicama” i zbirku izreka pod naslovom “IZR(ij)EKE – Za raju iz Raja”.

Ljudmila Mila Popović, doktor komparativne književnosti i humanističkih nauka je osnivač EVOLving Leadership (Evolutivno liderstvo), programa i konsultantske firme za organizacijski razvoj i transformativno liderstvo. Popović je svjetski prepoznat stručnjak za nove globalne standarde i etičke norme u obrazovanju, nauci i tehnologiji, ekonomiji i održivom razvoju. Kao doktor komparativne književnosti i humanističkih nauka, Popović je nezavisni akademik, internacionalni predavač i član globalnih organizacija. Popović je član Svjetske akademije umjetnosti i nauke (World Academy of Art and Science) i član upravnog odbora Svjetskog Univerzitetskog Konsorcijuma (World University Consortium). Popović je nagrađivani umjetnik u više plesnih formi, dvojezični pjesnik i umjetnički direktor eksperimentalnog teatra. Obrazovni i društveni inovator, zalaže se za evoluciju individualne i kolektivne svijesti i sistemske promjene za bolju buducnost i novu paradigmu ljudskog razvoja.

Ljudmila Mila Popović je v.d. generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore.

 

Komentari su onemogućeni