Direktor Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder učestvovao je u radu Tribine  “Jedni drugima pripadamo“ ističući programske  učinke ustanove koju predstavlja na planu multikulturalnog osvješćivanja i interkulturalne edukacije.

U radu Tribine učestvovala je v.d. direktorice Direktorata za interkulturalizam Ministarstva za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore dr Ljudmila Popović naglašavajući da je Direktorat prva institucija takve vrste u svijetu sa ciljem stvaranja uslova za bolju  društvenu budućnost. „Crna Gora nije mala, mi imamo šta da ponudimo svijetu“, istakla je Popović otvarajući kontekst aktuelnosti koje nas u budućnosti očekuju na glabalnom i užem planu. Istakla je potrebu ličnog i društvenog povezivanja, sa više empatije, solidarnosti i odgovornosti.

Iako su praktično društvena neophodnost u vremenu brojnih i naglašenih izazova,  Salko Luboder je primijetio da se rijetko organizuju tribine sa temeom društvenog razumijevanja i multukulturalizma, čestitajući organizatoru Tribine „Jedni drugima pripadamo“ na senzibilnosti i tematskom oblikovanju ovakvih pitanja. Luboder je istakao da je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore mjesto gdje se „prozvode“ interkulturalne vrijednosti, osvrćućući se na konkretne projekte koji to potvrđuju. Podsjećajući da smo društvo sa istorijskim opterećenjima odakle se, manje ili više, sve do današnjih dana reperkutuju aktuelni izazovi Luboder je još jednom ukazao na potrebu da se u školski sistem uvede predmet interkulturalnog obrazovanja. Potrebno je djecu, omladinu i građane uopšte interkturalno edukovati i podizati nivo multukulturalne svijesti, zaključio je Luboder.

Organitator promotivno – edukativne tribine održanoj u Prtnjici bio je Centar za kulturu „Bihor“ u okviru Festivala „Zavičajne staze“ i programa „Kazivart“. Tribinu  je moderirala Selma Rastoder Skenderović.

Komentari su onemogućeni