Kolektivna izložba slika pod nazivom „Ženski likovni rukopisi”, koju organizuje Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u saradnji sa JU Centar za kulturu ,,Vojislav Bulatović – Strunjo” Bijelo Polje otvorena je danas u galeriji bjelopoljskog Centra za kulturu.
Na izložbi su predstavljeni radovi: Sabahete Beke Masličić, Seide Belegović, Vahide Hasanaga Nimanbegu, Tanje Nikolić, Mersihe Mavrić, Majde Mučić, Selme Đečević, Brigite Antoni, Rine  Kokotović i Emine Adrović.

Milko Kovačević, direktor Centra za kulturu ” Vojislav Bulatović – Strunjo”  zahvalio se Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i izrazio veliko zadovoljstvo što se ovako renomirana izložba nalazi u Bijelom Polju . S obzirom da se aktivnosti ove dvije institucije dopunjavaju, najavio je nastavak saradnje u cilju bolje promocije kulture i dešavanja iz oblasti kulture.

Izložbu je otvorio dr Abaz Dizdarević, akademski slikar koji je ovom prilikom istakao da sami naslov izložbe ” Ženski likovni rukopisi”, nameće se kao obaveza da se podsjetimo značaja koji su umjetnice zavrijedile u istoriji umjetnosti. Tokom istorije, umjetnost i kultura su u velikoj mjeri uticali na formiranje rodnih uloga i odnosa kroz umjetničke slojeve, umjetničko nasljeđe,arhetipe, i druge vidove pozitivnih raziličitosti.

Autorke predstavljene na ovoj izložbi se zadržavaju na klasičnijem jeziku izražavanja i pokazuju da se tradicionalnim sredstvima,  vjekovno utemeljenim sklopom likovnih elemenata uvijek može reći nešto novo i porvđuju da pred iskrenošću unutrašnjeg svijeta nema granica.

Izložba je organizovana uz poštovanje epidemioloških mjera, a biće otvorena do 30. marta 2021.godine.
Ljubitelji umjetnosti mogu da posjete  izložbu svakog radnog dana od 9h do 17h. 

Komentari su onemogućeni