U organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore večeras je u Centru za kulturu u Gusinju promovisan Leksikon slikara manjinskih naroda Crne Gore “Saga svjetlosti”.
Govorili su Selma Đečević, teoritičarka umjetnosti i likovna umjetnica, univerzitetski profesor dr Draško Došljak  i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

U svom osvrtu na Leksikon Selma Đečević je kazala da se jedna od najinteresantnijih osobenosti koja se odnosi na naše kulturno nasljeđe ogleda upravo u čestom prožimanju – u interkulturalnosti koja je proizvod spontanih društvenih procesa, velikih migracija i suživota naroda. To nije osobina koja karekteriše samo noviju istoriju, no u novijoj istoriji (a govorimo o periodu od druge polovine XX vijeka kada se u okvirima jugoslovenske države postulirao i osnaživao multukulturalizam i koncept građanskog društva, pa do danas) ovi procesi su dostigli najviši stepen razvoja i razumijevanja – odnosno, dosegli najviši stupanj integracije svih njenih činilaca i sinteze različitih kulturoloških iskaza koji mozaički grade bogatu sliku kulturnog identiteta savremene Crne Gore.


Profesor Draško Došljak je istakao da kada govorimo o ovoj knjizi, onda govorimo o jednom vrijednom djelu koje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj likovnoj biblioteci, ali i pohvalu likovnim stvaraocima koji svojim djelom potvrđuju da crnogorska likovna umjetnost ima sa čim da se podiči i na najprestižnijim likovnim adresama.
Objavljivanjem ove knjige, CEKUM se potvrdio kao ozbiljan izdavač za velike poduhvate.

Podsjećajući da su u Leksikonu, pored ostalih, zastupljeni i umjetnici iz Plava i Gusinja, Salko Luboder je kazao da se prvi put na kulturnoj i društvenoj sceni pojavila publikacija koja sublimira stvaralačke domete pedeset četiri umjetnika manjinskih naroda, koji čine neodvojivi dio jedinstvene umjetničke i kulturne produkcije Crne Gore.
Leksikon predstavlja kapitalno vrijednu publikaciju, i već sada je jasno da će za duži period obilježiti rad i funkcionisanje Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, istakao je Luboder.

Komentari su onemogućeni