Sinoć je u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ na Cetinju promovisan Rječnik romsko – crnogorskog i crnogorsko – romskog jezika autorke dr Hedine Tahirović- Sijerčić.

Govorili su: prof. dr Igor Lakić, dr Vesna Delić, recenzenti i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Prof. dr Igor Lakić je istakao da Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika autorke Hedine Tahirović-Sijerčić, u izdanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, predstavlja vrlo vrijedan doprinos budućoj nastavi romskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore, kao i potrebi za prevođenjem sa romskog na crnogorski jezik i obratno, posebno kada je u pitanju sudsko prevođenje, za što sada Crna Gora nema obučenih prevodilaca. Uz to, ovaj Rječnik će u velikoj mjeri doprinijeti očuvanju i razvoju romskog jezika i kulture, za što rječnici predstavljaju osnovni preduslov.

Dr Vesna Delić je navela da se za romani chib, odnosno romski jezik, kaže da je jedina „knjiga“ koju su Romi ponijeli iz Indije. Međutim, i nakon toliko vjekova, u Crnoj Gori Romi još uvek nijesu dobili priliku da stvaraju, čuvaju i prenose sa generacije na generaciju svoj jezik pisanim putem. “Smatram da je ovim Rječnikom stvorena osnova da se takvo stanje stvari promijeni i da će njegovom pravilnom upotrebom nastupiti nova era za sve Rome u Crnoj Gori. Šansu da napravimo promjenu dao nam je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore”, kazala dr Delić.

Salko Luboder je naglasio da izdavanje Rječnka predstavlja krunu programske posvećenosti Centra kulturi, identitetu, duhovnosti i jeziku Roma u Crnoj Gori. “Riječ je o knjizi sa upotrebnom funkcionalnošću, autorskim dignitetom, koja će biti nezaobilazno pomagalo u izučavanju romskog jezika. Rječnik će biti i pouzdan štit od asimilacije i gubljenja identitetskih prepoznatljivosti”, kazao je Luboder, naglašavajući dodatni značaj ove publikacije u kontekstu najava da se romski jezik uvede u školski sistem Crne Gore.

Promociju su organizovali Nacionala biblioteka „Đurđe Crnojević“ na Cetinju i Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Rječnik je nedavno objavljen u izdanju JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Komentari su onemogućeni