Večeras je u Centru za kulturu “Husen Bašić” u Plavu u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, promovisan Leksikon slikara manjinskih naroda “Saga svjetlosti”. Na promociji su pored direktora Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Salka Lubodera, govorili dr Draško Došljak univerzitetski profesor i mr Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka savremene umjetnosti.

Mr Selma Đečević, teoretičarka umjetnosti u svom osvrtu o Leksikonu rekla je: “Slikaru, valjda, valja naći odgovor na filozofsko pitanje „ko si ti“. Preko slike se vodi dijalog, slikom se još jednom povezuje, između ostalog, i sa kontinuitetom identitetske svijesti koja se uvijek i najsnažnije emanira kroz kulturu. Ovi dijalozi učvšćuju samospoznaje unutar autohtonih etnosa u našoj multikulturalnoj sredini, i sa mogućnostima da se do kraja slobodno izraze – čemu je prilog ovaj vrijedan leksikon, ali i svaka slična institucionalna podrška – oni doprinose kompaktnijem i homogenijem društvenom ambijentu, ili, u konačnom, doprinose vjernoj slici savremene Crne Gore kao multikulturalne zajednice koja upravo iz tog svojstva crpi svoju najveću inspirativnu i kohezivnu snagu”.


Dr Draško Došljak, univerzitetski profesor, naglasio je da svaka nova knjiga Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore predstavlja lijep događaj u našoj kulturi. „Takva sudbina je i leksikona “Saga svjetlosti” koji večeras predstavljamo u Plavu, na izvorištu Lima koji je uvijek znao da iznjedri i okupi stvaraoce iz svih oblasti umjetnosti. Ujedno on je i vječita inspiracija i slikara i književnika. Leksikon pokazuje bogatstvo po svim ovim segmentima i poručuje da je crnogorsko podneblje sigurni stvaralački – likovni ambijent i dokaz da likovna umjetnost ovdje utemeljeno stanuje. Večeras posebno želim da istaknem da iz i ove knjiga jasno saznajemo da je likovna umjetnost vertikala pojedinih porodica u kojima je slikarstvo osnovno zanimanje i preokupacija. Kada govorimo o ovoj knjizi, onda govorimo o jednom vrijednom djelu koje predstavlja značajan doprinos crnogorskoj likovnoj biblioteci, ali i pohvalu likovnim stvaraocima koji svojim djelom potvrđuju da crnogorska likovna umjetnost ima sa čim da se podiči i na najprestižnijim likovnim adresama. Objavljivanjem ove knjige, CEKUM se potvrdio kao ozbiljan izdavač za velike poduhvate”, kazao je pored ostalog, Draško Došljak.

“Pred vama je jedan od više mogućih izbora imena, radova i načina predstavljanja stvaralačkih dometa slikara, pripadnika manjinskih naroda, nastao kao rezultat težnji da dobijemo sistematizovan, sadržajan i relevantan likovni atlas. Držali smo se principa objektivnosti i korektnosti. Niko od slikara nije posebno izdvajan ili favorizovan. Umjetnički i stvaralački dometi, iskazani od relevantne likovne kritike, jedini su kriterijumi koji su opredjeljivali dobijeni prostor u Leksikonu. Zastupljeni su i mlađi stvaraoci, manje poznati umjetničkoj javnosti, sa željom da doprinesemo njihovoj afirmaciji i motivisanosti za dalji rad”, kazao je Salko Luboder,  direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. 

Podcrtavajući da su multinacionalnost i multikulturalnost bogatstvo Crne Gore, Luboder je uvjeren da će Leksikon slikara manjinskih naroda Crne Gore predstavljati prepoznatljiv doprinos takvim vrijednostima naše države.

Moderator promocije bila je Rebeka Čilović Lalić.

Promocija je održana uz poštovanje epidemioloških mjera.

Komentari su onemogućeni