Večeras je u Centru za kulturu Pljevlja u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, promovisan Leksikon slikara manjinskih naroda “Saga svjetlosti”. Na promociji su govorili mr Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka savremene umjetnosti, Belis Pojatić, akademski slikar i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

U svom obraćanju Luboder je naglasio da će Leksikon “Saga svjetlosti” činiti neizostavnu literaturu za izučavanje kulturne i umjetničke scene Crne Gore. Biće, zapravo, dragocjen i posebno važan izvor relevantnih informacija za izučavaoce multukulturalizma.

Belis Pojatić akademski slikar iz Pljevalja, jedan od u Leksikonu zastupljenih likovnih umjetnika je naglasio da Leksikon slikara manjinskih naroda Crne Gore predstavlja kapitalni izdavački poduhvat Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore. Uz tekstualni dio Leksikona sa biografijama umjetnika nalazi se bogat ilustrovan materijal, koji sadrži kolor fotografije radova predstavljenih umjetnika, a uz biografije umjetnika dati su izvodi likovnih prikaza i kritika naših poznatih istoričara umjetnosti i likovnih kritičara.

Mr Selma Đečević, likovna umjetnica i teoretičarka savremene umjetnosti između ostalog kaže da se jedna od najinteresantnijih osobenosti koja se odnosi na naše kulturno nasljeđe ogleda se upravo u čestom prožimanju – u interkulturalnosti koja je proizvod spontanih društvenih procesa, velikih migracija i suživota naroda. To nije osobina koja karekteriše samo noviju istoriju, no u novijoj istoriji (a govorimo o periodu od druge polovine XX vijeka kada se u okvirima jugoslovenske države postulirao i osnaživao multukulturalizam i koncept građanskog društva, pa do danas) ovi procesi su dostigli najviši stepen razvoja i razumijevanja – odnosno, dosegli najviši stupanj integracije svih njenih činilaca i sinteze različitih kulturoloških iskaza koji mozaički grade bogatu sliku kulturnog identiteta savremene Crne Gore.

Moderator programa bila je dr Sabrina Hadžiosmanović.

Komentari su onemogućeni