Večeras je u Multimedijalnoj sali KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici Javna ustanova Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore organizovala predstavljanje  sopstvene izdavačke djelatnosti.

Govorili su: prof. dr Draško Došljak, dr Hadži Šabani, publicista Mirsad Rastoder i Salko Luboder, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Moderatorka programa bila je Vesna Šoškić.

Prof. dr Draško Došljak je istakao da centralno mjesto u izdavačkoj djelatnosti CEKUM-a pripada KOD-u, časopisu za kulturu, književnost i nauku. Kroz svoje ustaljene cjeline: književnost, portreti, baština, eseji, kritika, likovni prilozi, ovaj ćasopis ima važnu ulogu u širenju naučne misli, svijesti o umjetničkoj sceni, podršci umjetnosti kao važnom dijelu kulturnog života. Prilozi u ovom časopisu objavljuju se na crnogorskom jeziku i na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori što predstavlja i njegovu jedinstvenost.

Dr Hadži Šabani smatra da je lista dijela koju je objavio Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore,  od osnivanja 2007.  godine koje je objavio na albanskom jeziku prilicno je respektabilna. Iz ove liste treba izdvojiti albanske autore, to znači one pisce koje svoja djela pišu u orginalu, na albanskom jeziku, i autore kojima su djela prevedena na albanski jezik ili su djela objavljena na dva jezika: na albanskom i crnogorskom jeziku.

Mirsad Rastoder je istakao da se kontinuitetom kvalitetnih programa, godišnjih manifestacija i, posebno, izdavačkom produkciom, Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore se u proteklih nekoliko godina u potpunosti približio suštinskoj ideji utemeljenja respektabilne Institucije za razvojno-istraživačko proučavanje, podsticanje i referentno isticanje najboljeg iz kultura manjinskih naroda. Malo je ustanova kulture koje se mogu pohvaliti tako zavidnim brojem prepoznatljivih kulturnih događaja i prisutnošću u javnosti. O tome svjedoče 42 publikacije koje čine svojevrsnu biblioteku multikulturalne identifikacije, kao i brojni programi koji su osvjetljavali nove stranice iz istorije, tradicije i kulture naših sugrađana, komšija i prijatelja, iz svih manje bronih naroda i nacionalnih zajednica.

Salko Luboder je naglasio da se, pored ostalih aktivnosti iz programskog spektra, rad Centra na kulturnoj, umjetničkoj i društvenoj sceni Crne Gore i regiona prepoznaje po izdavačkoj djelatnosti. U produkciji ove ustanove objavljeno je više od četrdeset naslova knjiga, časopisa, antologija, pregleda stvaralaštva i drugih publikacija znamenitih autora,  prvenstveno iz reda pripadnika manjinskih naroda, kao i onih  koji afirmišu vrijednosti multikulturalizma. Oni su značajno doprinijeli uzdazanju vrijednosti izdavaštva Centra. Istakao je činjenicu da je utemiljivač i pokretač izdvačke djelatnosti Centra za čuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore bio akademik Zuvdija Hodžić, izražavajući mu zbog toga javnu zahvalnost.

Luboder je izdvojio vrijedna reprezentativna izdanja, antologije, monografije, časopise, kao i izdanja koja afirmišu multikulturalne vrijednosti i dostojanstvenu građansku sintezu.

Komentari su onemogućeni