Promocija Leksikona slikara pripadnika manjinskih naroda Crne Gore “Saga svjetlosti”, u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, održana je u Narodoj biblioteci “Radosav Ljumović” u Podgorici.

 Leksikon predstavlja opus 54 umjetnika manjinskih naroda, različitih generacija i umjetničkih stilova, međunarodno priznatih, kao i onih manje znanih, koji stvaraju u Crnoj Gori ili su se otisnuli u daleki svjet odakle sa nostalgijom stvaraju umjetnička djela vezana za zavičaj.

 

“Pred vama je jedan od više mogućih izbora imena, radova i načina predstavljanja stvaralačkih dometa slikara, pripadnika manjinskih naroda, nastao kao rezultat težnji da dobijemo sistematizovan, sadržajan i relevantan likovni atlas. Držali smo se principa objektivnosti i korektnosti. Niko od slikara nije posebno izdvajan ili favorizovan. Umjetnički i stvaralački dometi, iskazani od relevantne likovne kritike, jedini su kriterijumi koji su opredjeljivali dobijeni prostor u Leksikonu. Zastupljeni su i mlađi stvaraoci, manje poznati umjetničkoj javnosti, sa željom da doprinesemo njihovoj afirmaciji i motivisanosti za dalji rad”, kazao je Salko Luboder,  direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.    Podcrtavajući da su multinacionalnost i multikulturalnost bogatstvo Crne Gore, Luboder je uvjeren da će Leksikon slikara manjinskih naroda Crne Gore predstavljati prepoznatljiv doprinos takvim vrijednostima naše države.

Jedna od zastupljenih likovnih umjetnica mr Selma Đečević, teoretičarka umjetnosti u svom osvrtu o Leksikonu rekla je: “Slikaru, valjda, valja naći odgovor na filozofsko pitanje „ko si ti“. Preko slike se vodi dijalog, slikom se još jednom povezuje, između ostalog, i sa kontinuitetom identitetske svijesti koja se uvijek i najsnažnije emanira kroz kulturu. Ovi dijalozi učvšćuju samospoznaje unutar autohtonih etnosa u našoj multikulturalnoj sredini, i sa mogućnostima da se do kraja slobodno izraze – čemu je prilog ovaj vrijedan leksikon, ali i svaka slična institucionalna podrška – oni doprinose kompaktnijem i homogenijem društvenom ambijentu, ili, u konačnom, doprinose vjernoj slici savremene Crne Gore kao multikulturalne zajednice koja upravo iz tog svojstva crpi svoju najveću inspirativnu i kohezivnu snagu”.

Dr Anatazija Miranović, istoričarka umjetnosti, naglasila je da singerija i jedinstvo različitosti, ispoljeni u multikuluralnosti, multietičnosti, multikonfesionalnosti naroda koji žive u Crnoj Gori predstavljaju njenu viševjekovnu, uporišnu, identitetsku vertikalu.

“Zvuk podneblja odzvanja starim kaldrmama, sokacima i avlijama, portunima i mandraćima primorskih gradova tvoreći specifičnu arhitekturu slike u koje je čovjek prisutan i kada ga u njenom fizikumu nema. Jer ono esencijalno i vrijedno, imanentno svakom značajnom umjetničko dijelu je vezanost za suštinu postojanja, za čovjeka, prirodu, život. Leksikon predstavlja svojevrsni katalog individualnih, čulnih informacija, traganja, ishodišta i zadovoljstva koja pružaju zelena prostranstva sjevera, beskrajne pučine primorja, rožajski i bihorski ćilimi, dobrotska čipka i sva ona osjećanja i unutarnji svjetovi koje vezujemo za osobenu likovno-umjetničku fenomenologijum”, kazala je, pored ostalog, Anastazija Miranović.

Moderator promocije bila je Vesna Šoškić.

Promocija je održana uz poštovanje epidemioloških mjera.

Komentari su onemogućeni