Predstavljajući ulogu, značaj i rezultate rada Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, direktor Salko Luboder učestvovao je radu panela pod nazivom Institucionalna zaštita manjina koji je uprličen u okviru Škole političkih studija u organizaciji Građanske alijanse.

Podsjećajući da je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina formirala Vlada Crne Gore  s ciljem unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture, Luboder je zavidne rezultate u realizaciji programskih zadataka potkrijepio konkretnim projektima kojima se  vidljivo doprinosi kulturi manjinskih naroda. Ukazao je samo na neke koji su realizovani u posljednje vrijeme. Riječ je o kapitalno vrijednim programskim ostvarenjima: Leksikon slikara manjinskih naroda „Saga svjetlosti“, Antologija kratke proze albanskih pisaca Crne Gore „Svi naši“, Rječnik romsko – crnogorskog i crnogorsko – romskog jezika, dok je u završnoj fazi još nekoliko vrijednih projekata.

Na planu afirmacije vrijednosti multikulturalizma i interekulturalnih prožimanja Centar svojim programskim učincima skreće pažnji kulturne i društvene javnosti. U tom kontekstu vrijedno je izdvojiti dva programska segmenta koji se prepoznaju po značajnom multikulturalnom potencijalu. Riječ je o manifestaciji „Svi smo mi Crna Gora – bogatstvo različitosti“ i serijalu tribina pod nazivom Interkulturalna obzorja. Takođe, dvojezična izdanja knjiga predstavljaju most i poveznicu između različitih kultura i manjinskih zajednica. Produkujući programe takve sadržine i prepoznatljive profilacije Centar postaje mjesto gdje se stvara intekultura u pravom smislu te riječi.   

JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore u mreži institucionalne zaštite manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica pozicionira se kao nezaobilazan subjekat u oblasti unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture i afrmacije vrijednosti multukulturalizma. Zapravo, na taj način se doprinosi očuvanju i unapređenju identitetskih osobenosti manjinskih zajednica, društvenoj harmonizaciji i opštem boljitku crnogorskog društva.

Komentari su onemogućeni