Dramski tekst za pozorišnu predstavu koji se oslanja na predanje o Pavi i Ahmetu  pod nazivom “Naše polje ljubavi” autorke Nade Bukilić, čiji je naručilac JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, unesen je i deponovan pod brojem A-2021-33 u Evidenciju autorskih djela i predmeta srodnih prava kod Direkcije za intelektualnu svojinu Ministarstva ekonomskog razvoja.

Nosilac autorskog prava na deponovanom djelu, dramskom tekstu (scenariju), je JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

U skorijem periodu, zavisno od objektivnih okolnosti, u planu je priprema i realizacija pozorišne predstave po istoimenom tekstu.

 

Komentari su onemogućeni