Publicistkinja i dramska spisateljica Nada Bukilić završila je pisanje dramskog teksta o Pavi i Ahmetu pod nazivom „Naše polje ljubavi“. Naručilac teksta je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Tekst se oslanja na predanje o Pavi i Ahmetu, dvoje mladih ljudi, koje je uprkos mnogim razlikama i bremenitim društvenim prlikama sredine 17. vijeka, spojila ljubav. Priča je zapravo ekletantan primjer uvažavanja razlika i afirmacije univerzalnih ljudskih vrijednosti koja oslobađa prostor visoke etičnosti i zadivljujuće snage ljubavi. Paradigma je multikulturalnosti i svevremeni obrazac koji i danas može poslužiti kao orijentir u društvenom životu.

U Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore planiraju da u saradnji sa nekom od pozorišnih kuća realizuju dramsko djelo po tekstu Nade Bukilić.

Komentari su onemogućeni