Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder i izvršni direktor Romske organizacijoe mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca” Elvis Beriša potpisali su danas u Podgorici Sporazum o saradnji između dvije organizacije.


Saradnja će se, u zavisnosti od potreba i mogućnosti potpisnica ovog sporazuma, odvijati u oblasti organizacije različitih kulturno umjetničkih i naučnih sadržaja poput seminara, konferencija, radionica, izložbi i promocija, kao i raznih vrsta sastanaka sa ciljem promocije romske kulture i prezentacije stvaralaštva romske populacije u oblastima nauke i umjetnosti (slikarstva, književnosti, muzike).

Posebna pažnja potpisnica sporazuma biće usmjerena na međusobne aktivnosti sa ciljem realizacije kapitanog projekta od značaja za Romsku organizaciju mladih i romsku populaciju uopšte – osnivanje Centra za edukaciju i kulturu Roma – „CERK“.
Sporazum se zaključuje u svrhu očuvanja, razvoja i prezentovanja kulture pripadnika romske populacije u Crnoj Gori, kao i boljeg razumijevanja i komunikacije između različitih kultura.

Komentari su onemogućeni