Gzim Hajdinga, direktor JU cetar za očuvanje i razvoj kulture manjina boravio je u radnoj posjeti Plavu i Gusinju. Tom prilikom imo je odvojene radne sastanke sa predsjednikom Opštine Plav Nihadom Canovićem i predsjenikom Opštine Gusinje Sanelom Balićem. Tokom sastanaka, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Gzim Hajdinaga je ukazao da je glavni cilj posjete identifikacija polja saradnje između plavske i gusinjske lokalne samouprave i javne ustanove koju predstavlja. Što se tiče konkretnih oblika saradnje, predložio je programske aktivnosti koje obuhvataju različite oblasti umjetničkog stvaralaštva koje bi bile od značaja za unapređenje stanja u oblasti kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica kao i jačanje prakse multikulturalizma.

Hajdinaga je naglasio da se Plav i Gusinje prepoznaju po brojnoj dijaspori. Naši ljudi u inostranstvu imaju organizacije, koje se, pored ostalog, bave kulturom. Važno je uspostaviti saradnju sa njima i organizovati zajedničke programe koje prezentuju tradiciju i kulturu što dodatno otvara prostor i potrebu institucionalne saradnje, razmjene iskustava i zajedničkog djelovanja. Predsjednici Canović i Balić su ukazali na doprinos koji Centar pruža u afirmaciji i očuvanju kulturne baštine pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori i afirmisanja manifestacija koje su od velikog značaja za Plav i Gusinje. Oni su se zahvalili na posjeti, te podžali ideju i izrazili spremnost za institucionalnom saradnjom i zajedničkim projektima u budućnosti u cilju promocije, očuvanja i afirmacije kulture i kulturnog nasleđa ovog dijela Crne Gore a samim tim i bogatsva posebnosti manjinskih naroda koji žive na ovom području. Tokom razgovora, fokus je stavljen na programe kulturnog sadržaja koji se ogranizuju u drugoj polovini jula i početkom avgusta a posvećeni su našim isjeljenicima iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, koji u tom periodu borave u ovim gradovima.

Komentari su onemogućeni