Delegacija Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore boravila je u radnoj posjeti Rožajama.  Tom prilikom upriličeno je nekoliko radnih sastanaka sa predstavnicima Opštine i institucija kulture čiji je osnivač Opština Rožaje, Bošnjačkog nacionalnog vijeća i nevladine organizacije Avlija.

Tokom sastanka sa predsjednikom Opštine Rožaje Rahmanom Husovićem direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder je ukazao da je glavni cilj posjete identifikacija polja saradnje između rožajske lokalne samouprave i javne ustanove koju predstavlja. Luboder se osvrnuo na kulturnu scenu u Rožajama. “Kulturna pozornica u Rožajama je vrlo dinamična i sadržajna. Centar za kulturu svojim aktivnostima zaslužuje pažnju. Apostrofiram formiranje muzičke škole.  Što se tiče konkretnih oblika saradnje, Rožaje se prepoznaje po brojnoj dijaspori. Naši ljudi u inostranstvu imaju organizacije, koje se, pored ostalog, bave kulturom. Važno je uspostaviti saradnju sa njima. Opština može biti ključni pokretač u pravcu ostvarenja te saradnje”, rekao je Luboder.

U toku sastanka bilo je riječi i o društvenoj misiji CEKUM-a istićuči da je Vlada 2007. godine, prepoznavajući važnost manjinskih naroda u procesu obnove državne nezavisnosti, osnovala tu instituciju čiji je cilj unapređenje manjinskih prava u oblasti kulture.

Predsjednik opštine Rožaje Rahman Husović je ukazao na doprinos koji Centar pruža u afirmaciji i očuvanju kulturne baštine pripadnika manjinskih naroda u Crnoj Gori, ističući istovremeno lični doprinos direktora Lubodera u oblasti afirmisanja manifestacija kulture i umjetnosti koji se tiču manjinskih naroda u Crnoj Gori i afirmaciji multikulturalizma.

“Zadovoljstvo mi je što je upriličen ovaj radni susret i što mi je pripala čast da vas u svojstvu predsjednika Opštine dočekam sa svojim saradnicima. Rezultati rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina su vidljivi. Kultura je važan segment društvene zbilje. Ona je u službi očuvanja posebnosti i povezivanja različitosti. Crna Gora je u Evropi i svijetu prepoznata kao multikulturalna država koja njeguje tradiciju kulturne raznolikosti. Rožajska lokalna samouprava je spremna da intenzivira saradnju sa CEKUM-om i da bude dio projekta čiji je cilj povezivanje ljudi i zaštita kulturnog blaga”, kazao je predsjednik Husović.

Tokom sastanaka predstavnika Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina sa predsjednikom Bošnjačkog nacionalnog vijeća Ejupom Nurkovićem  razmatrane su mogućnosti saradnje između dvije institucije u pogledu unapređenja stanja u oblasti kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica kao  i jačanje prakse multikulturalizma.

Predsjednik Vijeća Ejup Nurković zahvalio se na posjeti, te podžao ideju i izrazio spremnost za institucionalnom saradnjom i zajedničkim projektima u budućnosti u cilju promocije multikulturalnosti a samim tim i bogatsva posebnosti manjinskih naroda koji žive u Crnoj Gori.

Tokom radne posjete u Rožajama upriličen je sastanak i sa predstavnicima nevladine organizacije “Avlija”, subjekta koji se na kulturnoj sceni prepoznaje po vrijednim projektima i zavidnoj izdavačkoj djelatnosti. Predsjednik Upravnog odbora “Avlija” Ramiz Luboder, kao polje moguće saradnje prepoznaje mogućnost povezivanja u kulturi i umjetnosti sa nekolilo država sa čijim ambasada ima dobru saradnju.

Centar je predstavnicima institucija kulture u Rožajama  donirao značajan broj knjiga u izdanju Centra kao i primjerke reprezentativnog izdanja Leksikona slikari manjinskih naroda Crne Gore “Saga svjetlosti”.

Komentari su onemogućeni