Predstavnici Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder i Izedina Adžović Škrijelj imali su radne sastanke sa subjektima kulture u Ulcinju – Nacionalnim savjetom Albanaca u Crnoj Gori, Udruženjem umjetnika i intelektualaca ”Art Club” i Centrom za kulturu Ulcinj.

Na sastanaku sa Faikom Nikom, predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori i Adrianom Hodža, predstavnicom Savjeta, razmatrane su mogućnosti zajedničkog djelovanja u cilju promocije kulture albanske nacionalne zajednice, afirmacije multikulturalizma i jačanja multietničkog sklada u Crnoj Gori.

Sasatanak je održan i sa Ismetom Kalabom, predsjednikom i Vahidom Hasanaga Nimanbegu, potpredsjenicom Udruženja umjetnika i intelektualaca “Art Club”. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje i realizacije zajedničkih projekata. Najavljeno je potpisivanja Sporazuma o saradnji.

Tokom susreta sa direktorom Centra za kulturu Ulcinj Musom Hodžićem konstantovan je početak sardnje dvije ustanove kulture organizovanjem promocije Leksikona slikara manjinskih naroda Crne Gore “Saga svjetlosti” i izražena obostrana spremnost zajedničkog institucionalnog djelovanja .

Predstavnicima organizacija kulture u Ulcinju uručeni su primjerci Leksikona slikara manjinskih naroda, knjiga, časopisa i drugih publikacija u izdanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Predstavnici “Art Cluba” poklonili su Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore izvjestan broj svojih izdanja.

Komentari su onemogućeni