Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salko Luboder učestvovao je u radu današnjeg Okruglog stola – ˝Novi dijalog za manjinska prava”, koji je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija(CRNVO), koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.
Predavači na Okruglom stolu bili su stručnjaci iz oblasti ljudskih i manjinskih prava i predstavnici nadležnih institucija. U radu Okruglog stola učestvovali su i predstavnici pojedinih opština, NVO, kao i predstavnici manjinskih nacionalnih savjeta.
Izlagači su bili Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija, Mirela Ramčilović, predstavnica Ministartva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Jovan Vučurović, predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore i Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i Sloboda.

U drugom dijelu predstavljanji su rezultati istraživanja „Učešće manjinskih naroda u procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou“.
Naglašavajući da je u toku dosadašnjeg rada Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore dao vidljiv doprinos unapređenju manjinskih prava u oblasti kulture i afirmaciji manjinskih prava, Luboder je iznio zamjerku zbog činjenice da Centar nije bio predmet istraživanja javnog mišljenje koje je prezentovano na današnjem Okruglom stolu.
„Centar je vrlo releventan subjekat u kreiranju manjinskih politika, zbog čega je svakako trebao biti uključen u predmetno istraživanje. Ova ustanova ima značajan institucionalni kapacitet za unapređenje kulture manjina i afirmaciju multikulturalizma, kao neophodnih uslova za podizanje nivoa društvene kohezije crnogorskog društva“, istakao je Luboder. Zbog toga, istakao je, treba znaćajnija materijalna i tehnička podrška Države i drugih subjekata koji prepoznaju značaj ove ustanove.

Komentari su onemogućeni